Skip to main content

Table 1 General characteristics of subjects in 30 cities of China

From: Does local ambient temperature impact children’s blood pressure? A Chinese National Survey

 

Total

Female

Age (year)

Temperature

Humidity

number

(%)

Mean

SD

(°C)

(%)

Haikou

2378

50.0

12.5

3.5

24.6

81

Guangzhou

2400

50.0

12.5

3.5

22.5

73

Nanning

2372

50.0

12.5

3.4

21.8

77

Fuzhou

2398

50.0

12.5

3.5

20.4

74

Chongqing

2400

50.0

12.5

3.5

18.6

78

Nanchang

2392

50.0

12.5

3.4

18.5

73

Changsha

2398

50.0

12.5

3.5

18.2

74

Hangzhou

2394

49.9

12.5

3.4

17.4

72

Shanghai

2400

50.0

12.5

3.5

17.2

69

Kunming

2400

50.0

12.5

3.5

16.7

66

Wuhan

2399

50.0

12.5

3.5

16.6

77

Hefei

2400

50.0

12.5

3.5

16.4

72

Nanjing

2400

50.0

12.5

3.5

16.2

71

Chengdu

2400

50.0

12.5

3.5

16.0

79

Zhengzhou

2400

50.0

12.5

3.5

15.6

56

Guiyang

2400

50.0

12.5

3.5

14.6

77

Xi’an

2398

50.0

12.5

3.5

14.6

62

Jinan

2377

50.2

12.5

3.5

14.3

54

Shijiazhuang

2374

50.3

12.5

3.4

14.0

55

Beijing

2400

50.0

12.5

3.5

12.6

51

Tianjin

2400

50.0

12.5

3.5

12.2

59

Taiyuan

2400

50.0

12.5

3.5

11.3

52

Yinchuan

2348

50.9

12.4

3.4

10.3

51

Lanzhou

2400

50.0

12.5

3.5

7.9

56

Hohhot

2400

50.0

12.5

3.5

7.6

46

Urumqi

2399

50.0

12.5

3.5

7.4

56

Shenyang

2387

49.9

12.5

3.4

7.2

71

Xining

2369

50.6

12.4

3.4

6.4

54

Changchun

2396

50.1

12.5

3.5

5.2

66

Harbin

2389

49.9

12.5

3.4

4.5

70

  1. SD standard deviation, Temperature was the annual average temperature of 2010, Humidity was the annual average relative humidity of 2010